Wegpunkt-Suche: 
 
Normaler Geocache
NeoCraft-Powertrail #2: Kupferschmiedehandwerk

von NeoCraft     Bulgarien > Югозападен > София (столица)

N 42° 38.974' E 023° 14.413' (WGS84)

 andere Koordinatensysteme
 Größe: klein
Status: kann gesucht werden
 Versteckt am: 02. Oktober 2013
 Veröffentlicht am: 14. Oktober 2013
 Letzte Änderung: 13. Mai 2014
 Listing: https://opencaching.de/OC1011A

1 gefunden
0 nicht gefunden
0 Bemerkungen
0 Beobachter
0 Ignorierer
26 Aufrufe
0 Logbilder
Geokrety-Verlauf

große Karte

   

Gefahren
Der Weg
Zeitlich
Saisonbedingt

Beschreibung    български език (Bulgarisch)  ·  Deutsch  ·  English  ·  Français  ·  Nederlands

kopflogo.png

NeoCraft-Powertrail #2: БАКЪРДЖИЙСТВО

ПЪТЕКАТА (THE POWER TRAIL)

Геокешът е част от NeoCraft – пътека (power trail), която описва стари български занаяти и професии. Цел на пътеката е да информира за различни стари традиционни за България занаяти, както и да ги популяризира. В описанието на съответния геокеш се съдържа историята на занаята, подробно описание на професията и продуктите, като по този начин се цели запазването на познанието за тези традиционни занаяти и предаването му на новите поколения. Тази пътека ви отвежда дълбоко в пределите на красивата планина Витоша. Отсечката е 3.5 км дълга от началната й точка, като началната точка се намира на 702 м надморска височина и до последния геокеш от поредицата, който се намира на 1.111 м надморска височина вие преодолявате 409 надморски метра.

ЗАНАЯТЪТ

Бакърджийството (медникарството) е познато в нашите земи още от древността. Развитието му през вековете и усъвършенстването на техниката на изработка носи отпечатъка на социално-икономическите отношения в българското общество.

По време на Възраждането, при оформената диференциация сред металообработващите занаяти, бакърджийството се специализира в производство на домашни съдове и църковен инвентар. Причината за това се крие във факта, че медта е най-ковък и най-мек от всички метали, които се използват в народните занаяти. Освен това, медта е най-топлопроводимия метал в нашето занаятчийско производство. По този начин, от една страна, бакърът е особено приложим за съдове, които са в досег с огъня, а от друга, често пъти им предава твърде специфични форми - високи столчета, дълги дръжки, широки дъна и др.

За разлика от среброто и златото обаче, медта лесно оксидира, което води до друга особеност в производството - калайдисването или посребряването на целите съдове или на тези части от тях, които са в досег с храната или течността.

По важни медникарски сечива са: мях, мулия, циция, дървени чукове, железни чукове, магаре, калеми и др.

В най-старо време бакърджиите сами са леели медта на кюлчета и от тях изчуквали листове, от които изработвали съдовете. По-късно, в средата на ХІХ в., започва вноса на медта на листове от Цариград.

От листовете се правят, както стените на съдовете, така и дъната. С изчукване се предава нужната форма на стените и дъното. След това се извършва събирането им. Според технологията на изработка, следващите изчуквания на съда са предвидени за оформяне на съда и за заздравяване на изработения предмет. Често тези изчуквания се извършват с такива чукове и в такова редуване, че се превръщат в част от системата на украса. Едва след това, ако е необходимо, се извършват другите допълнителни украси, с калеми, апликации или изрязване на первази.

В бакърджийството се наблюдават три типа украса: функционална, рязана и гравирана. Към последната спадат и надписите. По съдържание те са посвещения или нравоучения. Една от особеностите на българското медникарство е, че то се придържа стриктно към принципа за функционалност, както при формите, така и при украсата. Практичността на изделието е по-важна от художествената му стойност.

Бакърджиите произвеждат всякакви изделия за бита: синии, подноси, джезвета, павури, котлета, сахани, тасове, котли, гюмове, ибрици, кани, кипчета, черпаци, чаши, сервизи за кафе, вино и ракия и др., както и ритуални съдове - дискоси, купели и др.

Бакърджийството е представено в къщата с работилница на бакърджията Трифон Кънев в гр. Габрово, която е копие на оригиналната къща, построена през 1872г. южно от църквата "Св. Богородица" в центъра на града.

ГЕОКЕШЪТ

Геокешът се намира в хралупа намираща се в разклонението на дървото на височина от около 2 метра. Цилиндърът може да бъде отвъртян с лекота от капачката си. Моля вземете под внимание снимката. Опасността от мъгъли особено при хубаво време е много висока. Моля носете си средство за писане. В цилиндъра има място за trackables.

ИЗТОЧНИЦИ

  • www.etar.org
  • www.neocraft.info

Zusätzliche Wegpunkte   andere Koordinatensysteme

Parkplatz
N 42° 39.396'
E 023° 14.429'
Ausgangs- und Endpunkt für die Bewätligung des gesamten NeoCraft-Powertrails.
Info Die zusätzlichen Wegpunkte werden bei Auswahl des Caches auf der Karte angezeigt, sind in heruntergeladenen GPX-Dateien enthalten und werden an das GPS-Gerät gesendet.

Bilder

Spoiler
Spoiler

Hilfreiches

Suche Caches im Umkreis: alle - suchbare - gleiche Cacheart
Download als Datei: GPX - LOC - KML - OV2 - OVL - TXT
Mit dem Herunterladen dieser Datei akzeptierst du unsere Nutzungsbedingungen und Datenlizenz.

Logeinträge für NeoCraft-Powertrail #2: Kupferschmiedehandwerk    gefunden 1x nicht gefunden 0x Hinweis 0x

gefunden Der Cache ist in gutem oder akzeptablem Zustand. 06. September 2015 BorPetVlad hat den Geocache gefunden

Found with a whole bunch of potential geocachers.

Vlado & the geekycampers