Wegpunkt-Suche: 
 
Normaler Geocache
NeoCraft-Powertrail #1: Messerschmiedehandwerk

von NeoCraft     Bulgarien > Югозападен > София (столица)

N 42° 39.063' E 023° 14.435' (WGS84)

 andere Koordinatensysteme
 Größe: klein
Status: kann gesucht werden
 Versteckt am: 02. Oktober 2013
 Veröffentlicht am: 14. Oktober 2013
 Letzte Änderung: 13. Mai 2014
 Listing: https://opencaching.de/OC1011B

1 gefunden
0 nicht gefunden
0 Bemerkungen
0 Beobachter
0 Ignorierer
39 Aufrufe
0 Logbilder
Geokrety-Verlauf

große Karte

   

Gefahren
Der Weg
Zeitlich
Saisonbedingt

Beschreibung    български език (Bulgarisch)  ·  Deutsch  ·  English  ·  Français  ·  Nederlands

kopflogo.png

NeoCraft-Powertrail #1: НОЖАРСТВО

ПЪТЕКАТА

Геокешът е част от NeoCraft – пътека (power trail), която описва стари български занаяти и професии. Цел на пътеката е да информира за различни стари традиционни за България занаяти, както и да ги популяризира. В описанието на съответния геокеш се съдържа историята на занаята, подробно описание на професията и продуктите, като по този начин се цели запазването на познанието за тези традиционни занаяти и предаването му на новите поколения. Тази пътека ви отвежда дълбоко в пределите на красивата планина Витоша. Отсечката е 3.5 км дълга от началната й точка, като началната точка се намира на 702 м надморска височина и до последния геокеш от поредицата, който се намира на 1.111 м надморска височина вие преодолявате 409 надморски метра.

ЗАНАЯТЪТ

Всеки, който обработва желязо, независимо от вида и службата на изработените изделия, носи името ковач, а самото занятие се нарича ковачество. Ковашкият занаят е сред първите, който според османския закон от 1772 г. създава своя еснафска организация. Че ковачеството е в основата на подема в стопанския живот на градовете говорят и някои предания, отразени в народните песни.

Вътрешната диференциация на ковачеството обособява постепенно няколко направления като занаяти с определен профил. Сред тях най-голямо развитие има ножарството.

Изделията на майсторите ножари се изработват от желязо и стомана. Ножове без стомана не са работени, защото еснафските правила не позволяват. Според начина, по който стоманата се споява с мекото желязо, изделията се делят на три вида.

При първия от тях желязото и стомана се спояват и изковава така, че стоманата да образува режещата част и върхът на острието. Този начин на спойка на стоманата и желязото се нарича кайнак (или ковачка заварка), а изработените по този начин ножове - кайнаклии. Така се изработвали по-евтини и за масови нужди ножове.

Ножовете от втория вид се изработват като стоманата и желязото за острието се наковават (диплят) няколко пъти докато станат хомогенна маса. Така изработените остриета на ножове, саби и ятагани са остри, здрави, твърди и същевременно еластични. По този начин се изработват висококачествени изделия за въоръжение, за специални и професионални цели.

Остриетата на ножовете от третия вид се изковават само от стоманени късове. Такива са бръсначите и някои специални видове изделия.

В някои проучвания се твърди, че по тип и варианти изработката на ножове надхвърля 150 вида. Повечето от тях за съжаление днес не са запазени и са известни само като названия.

  • кулаклии - ножове с раздвоено подобно на уши разширение на задната част на дръжката, изработена от рога, кост или метални сплави.
  • кокони - луксозно изработени, елегантни с по-малки размери ножчета с релефно оформени и богато украсени чирени от бяла или оцветена кост или рога;
  • двоечки, троечки - универсални ножове с различни големини, най-често са поставяни по два и по три заедно в обща кания;
  • кантарлии - дръжка е от калаено-оловна смес с пиринчена украса. В нея е монтиран кантарен механизъм от разграфен лост с кукичка, закачен в разтегната пружина. Използват се за претегляне на малки тежести.

Изработват се и големи количества сгъваеми ножове (ножки) наричани още чекии (сои, сойки, суи). Чекията е по-малък нож, чието острие се сгъва и закрива частично в дръжката, изработена от дърво или рог.

Третия вид изделия на майсторите ножари са ножиците. Изработват се различни видове ножици, предназначени както за домакински и битови нужди, така и за професионални цели.

ГЕОКЕШЪТ

Геокешът се намира в основата на едно дърво. За да отворите цилиндъра в който се намира контейнера с книгата за логване не е необходимо да развързвате цилиндъра от дървото. Цилиндърът може да бъде отвъртян с лекота от капачката си. Моля вземете под внимание снимката. Опасността от мъгъли особено при хубаво време е много висока. Моля носете си средство за писане. В цилиндъра има място за trackables.

ИЗТОЧНИЦИ

  • www.etar.org
  • www.neocraft.info

Zusätzliche Wegpunkte   andere Koordinatensysteme

Parkplatz
N 42° 39.396'
E 023° 14.429'
Ausgangs- und Endpunkt für die Bewätligung des gesamten NeoCraft-Powertrails.
Info Die zusätzlichen Wegpunkte werden bei Auswahl des Caches auf der Karte angezeigt, sind in heruntergeladenen GPX-Dateien enthalten und werden an das GPS-Gerät gesendet.

Bilder

Spoiler
Spoiler

Hilfreiches

Suche Caches im Umkreis: alle - suchbare - gleiche Cacheart
Download als Datei: GPX - LOC - KML - OV2 - OVL - TXT
Mit dem Herunterladen dieser Datei akzeptierst du unsere Nutzungsbedingungen und Datenlizenz.

Logeinträge für NeoCraft-Powertrail #1: Messerschmiedehandwerk    gefunden 1x nicht gefunden 0x Hinweis 0x

gefunden Der Cache ist in gutem oder akzeptablem Zustand. 06. September 2015 BorPetVlad hat den Geocache gefunden

Found with a whole bunch of potential geocachers.

Vlado & the geekycampers