Wegpunkt-Suche: 
 
Virtueller Geocache
Berca Mud Volcanoes

von drei_kloetze     Rumänien > Macroregiunea Doi > Buzău

N 45° 21.490' E 026° 42.740' (WGS84)

 andere Koordinatensysteme
 Größe: kein Behälter
Status: kann gesucht werden
 Versteckt am: 12. Oktober 2013
 Veröffentlicht am: 09. Januar 2014
 Letzte Änderung: 29. Mai 2016
 Listing: https://opencaching.de/OC1065D
Auch gelistet auf: geocaching.com 

0 gefunden
0 nicht gefunden
0 Bemerkungen
0 Beobachter
0 Ignorierer
19 Aufrufe
0 Logbilder
Geokrety-Verlauf

große Karte

   

Infrastruktur
Zeitlich

Beschreibung    English

[RO] Acest Pământ-cache vă va arăta vulcanii noroioși de la Berca. În România se cunosc mai multe locuri cu vulcani noroioși, cel din valea Berca-Arbănasi fiind cel mai extins [1]. La Berca o suprafață de 30 km2 în jurul vulcanilor noroioși a fost declarată rezervație naturală în 1924. Aici există două zone învecinate cu vulcani noroioși și anume Pâclele Mari (coordonate de mai sus) și Pâclele Mici (N 45 ° 20.350 E 026 ° 42.500).
bursting mud bubbleVulcanii noroioși sunt formați prin "erupții" lente sau bruște de gaze naturale - în principal metan - care împing noroi, ape subterane și, uneori, petrol, la suprafață. Prin uscarea noroiului apar structuri asemănătoare conurilor vulcanice cu o înălțime de cîțiva metri. [2]. Se estimează [3] că vulcanii noroioși de la Berca emit aproximativ 1200 de tone de metan pe an, un gaz cu un puternic efect de seră. Gazul provine de la o adâncime de circa 3 km.
Din punct de vedere geologic, pot fi distinse două tipuri de vulcani noroioși. Un tip este asociat cu activitatea vulcanică reală, celălalt nu [1]. Vulcanii noroioși de la Berca aparțin ultimului tip. Vulcanii noroioși sunt adesea asociați fie cu regiuni geodinamic active (falii) fie cu prezența depozitelor de petrol și gaze naturale [1], sau cu ambele cum este cazul aici. Prezența unor depozite de gaze naturale în regiunea Buzăului este atestată și de un alt fenomen interesant, focuri vii.

Pentru a întregistra (log) acest cache, vă rugăm să răspundeți la întrebările de mai jos și să trimiteți răspunsurile la adresa de e-mail din profilul nostru:
1) Noroiul provenit din vulcanii este fierbinte sau rece, și de ce?
2) Cât de multe "cratere" active puteți identifica?
3) Estimați înălțimea aproximativă a celui mai înalt vulcan noroios - nu este nevoie de un răspuns precis, faceți doar o aproximație.
4) Credeți că răspunsurile la alineatul (2) și (3), vor fi la fel dacă vă întoarceți cam peste an, și de ce?
5) (opțional) Încărcați o imagine a voastră și / sau a GPS-ul vostru când înregistrați cache-ul

Puteți înregistra cache-ul de îndată ce ați trimis răspunsurile, nu este nevoie să așteptați permisiunea noastră. Dacă există probleme cu răspunsurile voastre, vă vom contacta...


[EN] This Earth Cache will show you the Berca mud volcanoes. Several sites with mud volcanoes are known in Romania, with those here in the Berca-Arbanasc valley being the largest [1]. An area of 30 km2 surrounding the Berca mud volcanoes was declared a nature reserve in 1924. Here, two sites exist in close proximity, Paclele Mari (above coordinates) and Paclele Mici (N 45° 20.350 E 026° 42.500).
animated_gif_berca_mud_volcano
The mud volcanoes are formed by "eruptions" of natural gases - primarily methane - that cause mud, underground water and sometimes oil to be pushed to the surface, where the mud dries and formes volcano-like structures many metres high [2]. It is estimated [3] that the Berca mud volcanoes emit about 1200 metric tonnes of methane per year, a potent greenhouse gas. The gas is emitted from a depth of ca. 3 km.
Geologically, two types of mud volcanoes can be distinguished. One type is associated with true volcanic activity, the other type is not [1]. The Berca mud volcanoes belong to the latter type. Mud volcanoes are often associated with either geodynamically active regions or the presence of oil and gas deposits [1], or both as is the case here.

In order to log this cache, please answer the questions below and send them to the e-mail adress in our profile:
1) Is the mud ejected from the volcanoes hot or cold, and why?
2) How many active "craters" can you identify?
3) Estimate the approximate height of the highest mud volcano - there is no need to be precise here, just make a guess.
4) Do you think the answers to (2) and (3) will be the same if you come back in a year or so, and why?
5) (optional) Upload a picture of yourself and/or your GPS with your log

You can log the cache as soon as you have sent the answers, there is no need to wait for a log permission. If there are any problems with your answers we will get in touch ...

Sources:
[1] V.N. Kholodov, Lithology and Mineral Resources 37(2002)197; Mud Volcanoes, Their Distribution Regularities and Genesis: 1.
[2] Wikipedia - Berca Mud Volcanoes
[3] G. Etiope et al., Terra Nova 16(2004)179; Gas Flux to the Atmosphere from Mud Volcanoes in Eastern Romania
Photos & video: own work; flags: public domain

Flag Counter

Hilfreiches

Suche Caches im Umkreis: alle - suchbare - gleiche Cacheart
Download als Datei: GPX - LOC - KML - OV2 - OVL - TXT
Mit dem Herunterladen dieser Datei akzeptierst du unsere Nutzungsbedingungen und Datenlizenz.

Logeinträge für Berca Mud Volcanoes    gefunden 0x nicht gefunden 0x Hinweis 0x