Wegpunkt-Suche: 
 
Normaler Geocache
Torfstecher

von NeoCraft     Belgien > Prov. Liège > Arr. Verviers

N 50° 31.154' E 006° 03.990' (WGS84)

 andere Koordinatensysteme
 Größe: normal
Status: kann gesucht werden
 Versteckt am: 03. Mai 2013
 Veröffentlicht am: 03. Mai 2013
 Letzte Änderung: 16. März 2015
 Listing: https://opencaching.de/OCF76F

2 gefunden
2 nicht gefunden
1 Hinweis
2 Wartungslogs
0 Beobachter
0 Ignorierer
148 Aufrufe
0 Logbilder
Geokrety-Verlauf

große Karte

   

Gefahren
Infrastruktur
Wegpunkte
Zeitlich
Saisonbedingt
Listing

Beschreibung    български език (Bulgarisch)  ·  Deutsch  ·  Français  ·  Nederlands

kopflogo.png

ДОБИВАНЕ НА ТОРФ

С този геокеш ви отвеждаме към белгийското високо разположено блато Hohes Venn (Високо Блато). Тук в продължение на векове е добиван торф като един от традиционните за региона занаяти.

Hohe Venn е високо разположено блато на границата между Германия и Белгия с площ от около 4 500 хектара. Голямо блатно пространство, от кето произлиза и името: Venn, Fenn (холански Veen)- блато. Със своите 694 метра надморска височина, мястото Botrange е най-високата точка в блатото Hohes Venn и едновременно с това най-високата точка в Белгия.

Блатото Hohes Venn принадлежи към природния парк Hohes Venn-Eifel и се намира в региона на Валония, в източната част на Белгия където обхваща отчасти френско говорещи общини и части от немско говорещата област.

Блатото Hohes Venn е най-голямото високо разположено блато в Европа. Пластове от торф с дебелина от няколко метра попиват дъждовната вода като гъба. Това, което не може да се поеме от торфа се оттича чрез множество малки вадички и рекички в малки езера. През лятото ландшафтът е изцяло в зелено за разлика от златистожълтите цветове през есента. Чувствителният животински и растителен свят изисква доста скъпа поддръжка, затова отделни части от блатото са защитени законово особено строго.

В блатото Hohes Venn пластовете от торф растат годишно с едва един милиметър. Пласт с дебелина от един метър е на около 1000 години. Пластовете от торф са средно между три и шест метра дебелина, като на места достигат дебелина от осем метра.

От 16 век насам в района на Hohes Venn се е добивал торф за нуждите на домакинствата (горивен материал). Около 200 хектара от блатната повърхност е отишла като горивен материал в камините на къщите в областта, като отчасти това е продължило до 1967 г. Местата, от където е добиван торфа не се възстановяват, а остават мочурливи места, на които расте типична за региона тревна растителност.

Днес човек вижда блатото от съвсем друг ъгъл, по съвсем друг начин и превръща това биологично богатство в резерват. Чрез процеса на възстановяване от причинените от човешка ръка през времето щети, Белгия се опитва да върне на блатото флората и фауната типична за региона и която е оцеляла през столетията.

ГЕОКЕШЪТ

Геокешът се намира директно под дървената пътека, като не се налага човек да слиза от нея, за да го търси (внимание резерват!). Напускането на направените пътеки е опасно за живота! През сухия период части от блатото биват затворени за посетители поради опасност от възникването на пожари. Тази забрана може да се разпознае по червените знамена на паркингите. В случай на забрана няма достъп до този геокеш. Моля, вземете под внимание снимката на уебсайта. Моля, скрийте контейнера, така както сте го намерили. Възможността контейнерът да изчезне е голяма. Моля, носете си средство за писане, с което да се разпишете в дневника на гоекеша. В контейнера има достатъчно място за поставянето на trackables.


ЗА NEOCRAFT

Проектът NeoCraft описва възможността за използването на модерни компютърни и интернет-базирани технологии (Web 2.0) за събиране на познанието в областта на традиционните занаяти, както и за неговото съхранение и разпространение. От една страна ще бъде създаден „пътеводител” с описание на стари занаяти. От друга страна геокешингът като една широко разпространена в световен мащаб, безплатна и уеб базирана игра се използва за създаването и разпространението на каталог на стари занаятчийски професии.


източник

  • http://www.egotrek.com
  • http://www.belgien-tourismus.de
  • http://www.aves-ostkantone.be
  • както и собствени проучвания на място


финансова подкрепа

foerderlogo.png

Bilder

Spoiler 1
Spoiler 1
Spoiler 2
Spoiler 2

Hilfreiches

Suche Caches im Umkreis: alle - suchbare - gleiche Cacheart
Download als Datei: GPX - LOC - KML - OV2 - OVL - TXT
Mit dem Herunterladen dieser Datei akzeptierst du unsere Nutzungsbedingungen und Datenlizenz.

Logeinträge für Torfstecher    gefunden 2x nicht gefunden 2x Hinweis 1x Wartung 2x

nicht gefunden 02. Juli 2016, 20:47 djti hat den Geocache nicht gefunden

Leider haben wir diesen Cache nicht finden können. Die Beschreibung passt nicht mehr so ganz auf die Situation vor Ort.

kann gesucht werden 16. März 2015 NeoCraft hat den Geocache gewartet

Der Cache ist wieder verfügbar.

momentan nicht verfügbar 05. Mai 2014 NeoCraft hat den Geocache deaktiviert

Danke für den Hinweis. Wir prüfen, ob wir ein neues Versteck für den Torfstecher finden können. Bis dahin bleibt der Cache vorerst deaktiviert.

nicht gefunden 04. Mai 2014, 10:42 iRe hat den Geocache nicht gefunden

Der Steg ist abgerissen, der Cache verschwunden.

gefunden 05. Mai 2013, 17:50 hawesch hat den Geocache gefunden

Auf der Rückfahrt von der Gileppe-Talsperre auch hier noch einen kurzen Zwischenstopp eingelegt und nochmal ins Venn vorbeigeschaut und die Dose rasch gefunden. Immer wieder interessante Gegend.

DFDC

hawesch