Waypoint search: 

Archived

 
Traditional Geocache
NeoCraft-Powertrail #8: Ziegenfellverarbeiter

by NeoCraft     Bulgaria > Югозападен > София (столица)

Attention! This Geocache is "Archived"! There is no physical container at the specified (or to be determined) coordinates. In the interest of the place it should not be necessarily to search!

N 42° 38.453' E 023° 13.613' (WGS84)

 Convert coordinates
 Size: small
Status: Archived
 Hidden on: 02 October 2013
 Published on: 14 October 2013
 Last update: 05 September 2019
 Listing: https://opencaching.de/OC1011D

0 Found
0 Not found
0 Notes
1 Maintenance log
0 Watchers
0 Ignorers
29 Page visits
0 Log pictures
Geokrety history

Large map

   

Dangers
Route
Time
Seasonal

Description    български език (Bulgarian)  ·  Deutsch  ·  English  ·  Français  ·  Nederlands

kopflogo.png

NeoCraft-Powertrail #8: МУТАФЧИЙСТВО

ПЪТЕКАТА (THE POWER TRAIL)

Геокешът е част от NeoCraft – пътека (power trail), която описва стари български занаяти и професии. Цел на пътеката е да информира за различни стари традиционни за България занаяти, както и да ги популяризира. В описанието на съответния геокеш се съдържа историята на занаята, подробно описание на професията и продуктите, като по този начин се цели запазването на познанието за тези традиционни занаяти и предаването му на новите поколения. Тази пътека ви отвежда дълбоко в пределите на красивата планина Витоша. Отсечката е 3.5 км дълга от началната й точка, като началната точка се намира на 702 м надморска височина и до последния геокеш от поредицата, който се намира на 1.111 м надморска височина вие преодолявате 409 надморски метра.

ЗАНАЯТЪТ

Мутафчийският занаят е бил един от най-добре развитите занаяти в миналото свързан с отглеждането на кози, единствено от които се доставя суровината за изготвяне на мутафчийските изделия. Мутафчийството се развивало във връзка с разрастването на занаятите и търговията и оттам все по-широко използване на кираджийските кервани. Затова през Възраждането в няколко от най-големите средища на мутафчии са работели стотици майстори. В големи количества се тъкали мутафчийски чували и торби за пренасяне на различни стоки, конски колани и зобни торби за коне. Между тях са характерните и за Габровско големи прешови (чували за жито) и черги в естествените цветове на козината. Занаятът бързо и катастрофално запада след Кримската война. Като производители на козиняви торби и пътеки една част от мутафчиите са просъществували и след Освобождението, запазвайки пословичното си трудолюбие.

Технологичните етапи при производство на козиняви изделия са:
1. Требене - с ръце се прави подбор на козината по цвят и дължина на материала.
2. Разбиване на козината - върху дървена дъска са забити 4 колчета на разстояние едно от друго. За всяко колче се завързват памучни въженца с дължина 2 м. Противоположните им краища се свързват заедно в лескова пръчка. Козината се разстила под вървите и при биене тя се разбива (разчепква).
3. Предене - то се извършва на чекрък. Майсторът слага под лявата си мишница "вулията" - кожена торба със свита на къделя козина. Превързва се през кръста с кожен колан "черкез", който се закача на трансмисионното въже, задвижващо чекръка. При движението си назад майсторът преде едновременно две нишки, а другите две се пресукват.
4. 4. Тъкане - при този занаят тъкането се извършва на вертикален стан. Набиването на основата се прави с тарак, отварянето на устата - чамшира, а изпъването на плата - чрез метит.. Две са основните шарки използвани при украса на козинявите изделия - "миши ушички" и "котешки зъбки". Другият ефект при тъкането се получава от съчетаването на естествените цветове на козината - бяло, сиво, кафяво и черно.

ГЕОКЕШЪТ

Геокешът се намира закачен на едно дърво, на което от основата излизат седем стъбла. За да отворите цилиндъра в който се намира контейнера с книгата за логване не е необходимо да развързвате цилиндъра от дървото. Цилиндърът може да бъде отвъртян с лекота от капачката си. Моля вземете под внимание снимката. Опасността от мъгъли особено при хубаво време е много висока. Моля носете си средство за писане. В цилиндъра има място за trackables.

ИЗТОЧНИЦИ

  • www.etar.org
  • www.neocraft.info

Additional waypoints   Convert coordinates

Parking
N 42° 39.396'
E 023° 14.429'
Ausgangs- und Endpunkt für die Bewätligung des gesamten NeoCraft-Powertrails.
Info The additional waypoints are shown on the map when the cache is selected, are included in GPX file downloads and will be sent to the GPS device.

Pictures

Spoiler
Spoiler

Utilities

Search geocaches nearby: all - searchable - same type
Download as file: GPX - LOC - KML - OV2 - OVL - TXT - QR-Code
When downloading this file, you accept our terms of use and Data license.

Log entries for NeoCraft-Powertrail #8: Ziegenfellverarbeiter    Found 0x Not found 0x Note 0x Maintenance 1x

OC-Team Archived 05 September 2019 mic@ has archived the cache

Bitte bei Statusänderungen, die auf geocaching.com durchgeführt werden, auch immer hier den Status ändern. Dieser Cache ist auf geocaching.com (GC4PW83) archiviert und hier nicht mit dem Attribut "OC only" versehen. Der Cache wurde hier noch nie gefunden, und das Ownerlog auf geocaching.com läßt darauf schließen, dass der Cache nicht weiter existieren soll. Aus diesem Grunde archiviere ich ihn auch hier. Sollten sich später neue Aspekte ergeben, so kann dieses Listing durch den Owner selbständig über ein "kann gesucht werden"-Log reaktiviert werden.
Bei Unklarheiten oder Fragen kannst du gerne mich oder das Team kontaktieren.

mic@ (OC-Support)