Ricerca waypoint: 

archiviata

 
Geocache Tradizionale
NeoCraft-Powertrail #8: Ziegenfellverarbeiter

di NeoCraft     Bulgaria > Югозападен > София (столица)

Attenzione! Questa geocache è "archiviata"! Non c'è un contenitore fisico alle coordinate specificate (o a quelle che devono essere determinate). L'interesse del luogo non è necessariamente la ricercare!

N 42° 38.453' E 023° 13.613' (WGS84)

 Conversione coordinate
 Dimensioni: piccola
Stato: archiviata
 Nascosta il: 02. ottobre 2013
 Pubblicata il: 14. ottobre 2013
 Ultimo aggiornamento: 05. settembre 2019
 Listing: https://opencaching.de/OC1011D

0 trovata
0 non trovata
0 Note
1 Log manutenzione
0 Osservata
0 Ignorata
29 Pagina visite
0 Log immagini
Storia Geoketry

Mappa grande

   

Pericoli
Percorso
Tempo
Stagionale

Descrizione    български език (Bulgaro)  ·  Deutsch  ·  English  ·  Français  ·  Nederlands

kopflogo.png

NeoCraft-Powertrail #8: МУТАФЧИЙСТВО

ПЪТЕКАТА (THE POWER TRAIL)

Геокешът е част от NeoCraft – пътека (power trail), която описва стари български занаяти и професии. Цел на пътеката е да информира за различни стари традиционни за България занаяти, както и да ги популяризира. В описанието на съответния геокеш се съдържа историята на занаята, подробно описание на професията и продуктите, като по този начин се цели запазването на познанието за тези традиционни занаяти и предаването му на новите поколения. Тази пътека ви отвежда дълбоко в пределите на красивата планина Витоша. Отсечката е 3.5 км дълга от началната й точка, като началната точка се намира на 702 м надморска височина и до последния геокеш от поредицата, който се намира на 1.111 м надморска височина вие преодолявате 409 надморски метра.

ЗАНАЯТЪТ

Мутафчийският занаят е бил един от най-добре развитите занаяти в миналото свързан с отглеждането на кози, единствено от които се доставя суровината за изготвяне на мутафчийските изделия. Мутафчийството се развивало във връзка с разрастването на занаятите и търговията и оттам все по-широко използване на кираджийските кервани. Затова през Възраждането в няколко от най-големите средища на мутафчии са работели стотици майстори. В големи количества се тъкали мутафчийски чували и торби за пренасяне на различни стоки, конски колани и зобни торби за коне. Между тях са характерните и за Габровско големи прешови (чували за жито) и черги в естествените цветове на козината. Занаятът бързо и катастрофално запада след Кримската война. Като производители на козиняви торби и пътеки една част от мутафчиите са просъществували и след Освобождението, запазвайки пословичното си трудолюбие.

Технологичните етапи при производство на козиняви изделия са:
1. Требене - с ръце се прави подбор на козината по цвят и дължина на материала.
2. Разбиване на козината - върху дървена дъска са забити 4 колчета на разстояние едно от друго. За всяко колче се завързват памучни въженца с дължина 2 м. Противоположните им краища се свързват заедно в лескова пръчка. Козината се разстила под вървите и при биене тя се разбива (разчепква).
3. Предене - то се извършва на чекрък. Майсторът слага под лявата си мишница "вулията" - кожена торба със свита на къделя козина. Превързва се през кръста с кожен колан "черкез", който се закача на трансмисионното въже, задвижващо чекръка. При движението си назад майсторът преде едновременно две нишки, а другите две се пресукват.
4. 4. Тъкане - при този занаят тъкането се извършва на вертикален стан. Набиването на основата се прави с тарак, отварянето на устата - чамшира, а изпъването на плата - чрез метит.. Две са основните шарки използвани при украса на козинявите изделия - "миши ушички" и "котешки зъбки". Другият ефект при тъкането се получава от съчетаването на естествените цветове на козината - бяло, сиво, кафяво и черно.

ГЕОКЕШЪТ

Геокешът се намира закачен на едно дърво, на което от основата излизат седем стъбла. За да отворите цилиндъра в който се намира контейнера с книгата за логване не е необходимо да развързвате цилиндъра от дървото. Цилиндърът може да бъде отвъртян с лекота от капачката си. Моля вземете под внимание снимката. Опасността от мъгъли особено при хубаво време е много висока. Моля носете си средство за писане. В цилиндъра има място за trackables.

ИЗТОЧНИЦИ

  • www.etar.org
  • www.neocraft.info

Punti addizionali   Conversione coordinate

Parcheggio
N 42° 39.396'
E 023° 14.429'
Ausgangs- und Endpunkt für die Bewätligung des gesamten NeoCraft-Powertrails.
Info Waypoints addizionali possono rendere la ricerca più semplice, per esempio con le indicazioni di un parcheggio o del punto di partenza di un sentiero. I waypoints sono inclusi nei file GPX e inviati al dispositivo GPS.

Immagini

Spoiler
Spoiler

Utilità

Cerca geocache vicine: tutte - ricercabile - stesso tipo
Scarica come file: GPX - LOC - KML - OV2 - OVL - TXT - QR-Code
Scaricando questo file accetti i nostri termini di utilizzo e la Licenza dati.

OC-Team archiviata 05. settembre 2019 mic@ ha archiviato la cache

Bitte bei Statusänderungen, die auf geocaching.com durchgeführt werden, auch immer hier den Status ändern. Dieser Cache ist auf geocaching.com (GC4PW83) archiviert und hier nicht mit dem Attribut "OC only" versehen. Der Cache wurde hier noch nie gefunden, und das Ownerlog auf geocaching.com läßt darauf schließen, dass der Cache nicht weiter existieren soll. Aus diesem Grunde archiviere ich ihn auch hier. Sollten sich später neue Aspekte ergeben, so kann dieses Listing durch den Owner selbständig über ein "kann gesucht werden"-Log reaktiviert werden.
Bei Unklarheiten oder Fragen kannst du gerne mich oder das Team kontaktieren.

mic@ (OC-Support)